Databaser

Sjulsmark
Sammanställningen innehåller 1640-talets, 1708 års samt en karta från 1800-talets början (Häradsekonomiska kartan) med angivande om gårdar. Dessutom lite om byns särart, som jag ser det. Även några personers flyttningar och levnadsöden, i detta fall pigor.
Flodström
Artikeln är ett försök att redovisa orter och bruk där min mm mm mf ff Hammarsmedmästaren Nils Flodström bott och verkat. Han flyttade med sin familj från Nyhammars bruk i Ramsbergs socken upp till Selets bruk utanför Luleå i början av 1800-talet. Artikeln är ett exempel på kompletteringar till släktforskning som kan ha ett intresse för andra.
Anders Nilsson
Hammarsmedmästaren Anders Nilsson Flogström var far till Nils Andersson Flodström. Benämningen flog är antagligen ett dialektalt uttryck för flod. Tyvärr finns antagligen inga avräkningslängder kvar där man kan följa Anders på samma sätt som gäller för sonen Nils.
Sjulsmarks bönder från 1539
Redovisar "bönder" i Sjulsmark, från 1539 års "Bågaskattelängd" och fram till kyrkohandlingar, som födelse- döds- och vigselböcker samt husförhörslängder. Med hjälp av dessa kan man "konstruera" en sannolik ägar- och släktsammanställning över byn.

Häggströms Bjursträsk
En presentation av gården "Häggströms" i Bjursträsk, med fastighetsbeteckningen Alvik 19:4. Den har bebotts av släkten Lundström i flera generationer, med härstamning från Långnäs, Alvik, Hertsön, Sundom och andra byar i Nederluleå. 
Hyttor och Hamrar i Norrbotten
Redovisar en del av bergshanteringen i Norrbotten och bruk som funnits där. Materialet är en lokal anpassning till ett material som legat till grund för studiecirklar i Västerås, under flera år. Mera om förhållanden inom Bergslagen finns på www.genealogi.se/bergslagen