Som framgår av vidstående innehållsförteckning är en av mina intressen "Släkt- och bygdeforskning". Det hela har utgått från min och min mors födelseby, Sjulsmark, (Piteå kommun) samt min fars, Bjursträsk, (Luleå kommun).

Forskning om mina och andras förfäder samt deras levnadsbetingelser är en intressant och utmanande sysselsättning. Dessutom är det intressant att skriva om och sprida kunskapen om personer och orter till andra, såväl ättlingar som andra intresserade.

Det har bl.a. resulterat i tre böcker och ett antal andra kortare artiklar. Ett fåtal ex. finns kvar att köpa av mig genom att ta kontakt på efterföljande adress.

brage.lundstrom@telia.com