De tre böckerna om Sjulsmark med omnejd.

Bok 1 - Sjulsmark från medeltid till nutid - handlar helt kort om tiden efter att inlandsisen dragit sig tillbaka, men framför allt om tiden från de tre först nämnda bönderna i Bågaskattelängden och framåt. 

Genom att lägga pussel har jag kunnat härleda ägandet av olika gårdar och delningen av dessa från de tre först nämnda - Per Olsson, Lasse Persson och Nils Hindersson - till dagens brukare och bosatta i byn.

Innehållsförteckning  

Innehåller 248 sidor.

 

Bok 2 - Sjulsmark och byarna runt omkring - handlar helt kort om de 10-talet byar och bosättningar som finns och funnits runt Sjulsmark. Men även om Rosfors bruk och Hälleströms finbladiga såg, om jakten som spelat en viktig roll liksom Husmodersföreningen. 

För varje by finns en sammanställning över familjer och personer som funnits, från de allra äldsta källorna till början av 1900-talet. Dessutom om de personer jag lyckats få uppgifter om bland annat de jag minns själv eller fått tips om.

Innehållsförteckning  

Innehåller 421 sidor.

 

Bok 3 - Sjulsmark en del i Piteå socken - handlar helt kort om kyrkans och socknens aktivitet i socknen, speciellt med betydelse för de boende i Sjulsmark.

Sockenstämmorna, Val av Riksdagsmän, Kyrkans bokföring, Utbildning, Bouppteckningar, Salpetertillverkning, Striden om gården Lund, Soldater, Mejeriet, Pigor och drängar samt Sportklubben är några av ämnena.

Innehållsförteckning   

Innehåller 348 sidor.